Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 11/2022/NQ-HĐND 14/12/2022 Nghị quyết