Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 11/2022/NQ-HĐND 14/12/2022 Nghị quyết
Số 81/2021/NĐ-CP 27/08/2021 Nghị định
Số: 22/2021/TT-BGDĐT 20/07/2021 Thông tư
Sô:116/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định Nghị định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí
3280/BGDĐT-GDtrH 27/08/2020 Công văn Số 3280/BGDĐT-GDtrH V/V Hướng đẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học
26/2020/TT-BGDDT 26/08/2020 Công văn
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên